Napoje alkoholowe od starożytności używane były do celów medycznych. Hipokrates zalecał stosowanie białego wina w zwalczaniu obrzęków, a czerwonego na poprawę apetytu. Jednak już w XVIII wieku w Anglii zaobserwowano i udokumentowano negatywne konsekwencje nadmiernego spożycia alkoholu. Do następstw zbytniej konsumpcji alkoholu należy zwiększenie ryzyka niektórych nowotworów, schorzeń wątroby, trzustki. Należą do nich także zaburzenia funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, a także niebezpieczeństwo uzależnienia i wynikające z tego implikacje zdrowotne i społeczne.  

Wyniki badań epidemiologicznych

Z drugiej strony jednak, wyniki wielu projektów epidemiologicznych sugerują korzystny wpływ umiarkowanego spożycia alkoholu na ryzyko chorób układu krążenia (ChUK). Wiąże się to przede wszystkim ze zmniejszonym prawdopodobieństwem wystąpienia choroby niedokrwiennej serca, udaru mózgu i miażdżycy. W różnych populacjach zależność pomiędzy wielkością konsumpcji alkoholu a ryzykiem umieralności sercowo-naczyniowej przyjmuje kształt krzywej U lub J. Oznacza to, że zarówno osoby pijące nadmiernie, jak i abstynenci żyją krócej niż osoby pijące umiarkowanie.

Najwięcej dowodów na taki związek dostarczają duże badania kohortowe. Pozwalają one na ocenę indywidualnej konsumpcji, w porównaniu z indywidualnym ryzykiem chorób. W Stanach Zjednoczonych, Francji, Chinach, Japonii, W. Brytanii, Danii i Polsce zaobserwowano, że mężczyźni i kobiety, którzy spożywają umiarkowane ilości alkoholu (do 30 g alkoholu dziennie) mają ryzyko zgonu na choroby sercowo-naczyniowe niższe o 20-50% w porównaniu z osobami, które konsumują alkohol w minimalnych ilościach lub są całkowitymi abstynentami.

Średnie spożycie alkoholu nie odzwierciedla jednak modelu konsumpcji. Bowiem takie samo przeciętne spożycie może występować u osoby codziennie spożywającej małe dawki alkoholu, jak i u osoby pijącej okazjonalnie duże jego ilości. Podczas gdy systematyczna konsumpcja małych dawek może być korzystna dla serca, to nieregularne spożywanie dużych ilości napojów wysokoprocentowych może zwiększać ryzyko ChUK, zwłaszcza ryzyko choroby niedokrwiennej serca.

Mechanizm działania alkoholu

            Do fizjologicznych mechanizmów ochronnego wpływu małych ilości alkoholu na układ krążenia, zalicza się jego oddziaływanie na czynniki ryzyka tych chorób.

Główne z nich to:

 • zmiana profilu lipidowego - alkohol podnosi stężenie cholesterolu frakcji HDL (tzw. „dobry” cholesterol), obniża poziom cholesterolu frakcji LDL (tzw. „zły” cholesterol) oraz apolipoproteiny A. Trzeba mieć też na uwadze, że alkohol niekorzystnie oddziałuje  na poziom trójglicerydów, mianowicie podnosi ich poziom; 
 • wpływ na układ krzepnięcia – między innymi zmniejsza agregację płytek krwi, obniża stężenie fibrynogenu. Może hamować tworzenie się skrzepów w naczyniach wieńcowych;
 • korzystne działanie na aktywność antyoksydacyjną;
 • zmniejszenie procesów zapalnych czy poziomu homocysteiny.
Umiarkowane dawki alkoholu

            Generalnie przyjęto, że umiarkowane spożycie to 10 g na dobę dla kobiet i 20 g na dobę dla mężczyzn czystego alkoholu, czyli etanolu. Jedna puszka piwa (330 ml) zawiera około 12 g etanolu. Kieliszek wina (140 ml) - około 14 g. Natomiast kieliszek wódki (50 ml) to około 20 g etanolu.

Zagrożenia związane ze spożyciem alkoholu

O niekorzystnych skutkach konsumpcji alkoholu napisano już bardzo dużo, miedzy innymi w artykule zamieszczonym na tej stronie internetowej pt. „Alkohol i serce” Magdaleny Cedzyńskiej z Centrum Onkologii w Warszawie. Wszyscy wiemy, że nadużywanie alkoholu ma bardzo niekorzystny wpływ na zdrowie. Przewlekłe picie alkoholu może powodować takie choroby serca jak kardiomiopatia alkoholowa, czy zaburzenia rytmu serca. Alkohol, po paleniu papierosów, stanowi kolejną, udowodnioną przyczynę nowotworów: jamy ustnej, gardła, krtani, przełyku i wątroby. Warto też wspomnieć o problemach gastrologicznych takich jak marskość wątroby, zapalenie trzustki czy chorobę wrzodową. W części krajów Europy i Ameryce Północnej alkohol jest też najistotniejszym czynnikiem odpowiedzialnym za największą liczbę zgonów z powodu chorób wątroby. Co więcej, konsumpcja alkoholu wiąże się też z wypadkowością, samobójstwami i uzależnieniem, nawet przy małych dawkach tego napoju. Nadmiernej konsumpcji alkoholu towarzyszy często niedobór wielu składników pokarmowych, co prowadzić może do dodatkowych zaburzeń funkcjonowania organizmu.

Wokół tematu dotyczącego umiarkowanego picia alkoholu i chorób serca, jest  wiele kontrowersji i toczą się dyskusje naukowe. Najczęściej zadawanym pytaniem przez pacjentów kardiologicznych na pogadankach dietetycznych w naszym instytucie są właśnie pytania odnośnie alkoholu.

Zalecenia

Rekomendacje dotyczące konsumpcji alkoholu w chorobach sercowo-naczyniowych formułowane są bardzo ostrożnie. Bowiem może okazać się, że ryzyko jest większe niż korzyści. Poniżej przytaczam stanowiska Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego,  Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego oraz Europejskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycądotyczące konsumpcji alkoholu w różnych jednostkach chorobowych.

Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego w praktyce klinicznej (2016 r.)

Napoje alkoholowe

Wypijanie ≥ 3 napojów alkoholowych dziennie wiąże się z podwyższonym ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego. Wyniki z badań epidemiologicznych świadczą o niższym ryzyku CVD w przypadku umiarkowanego (1 lub 2 jednostki na dzień) spożycia alkoholu, w porównaniu z osobami niepijącymi. Wydaje się, że zależność ta nie wynika ze szczególnej charakterystyki abstynentów. Nie możemy całkowicie wykluczyć potencjalnych, niewielkich zakłóceń i odwrotnej zależności przyczynowo-skutkowej. Ponadto w niedawno opublikowanym badaniu z randomizacją, obejmującym analizy z 59 badań epidemiologicznych. Zasugerowano, że najniższe ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych występuje u abstynentów. Duża ilość alkoholu wiąże się z podwyższonymi ciśnieniem tętniczym i wskaźnikiem masy ciała.

Wytyczne ESC/ESH dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym (2018 r.) Grupa Robocza Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) i Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (ESH) do spraw postępowania w nadciśnieniu tętniczym

Ograniczenie spożycia alkoholu

Od dawna znany jest pozytywny liniowy związek między spożyciem alkoholu, ciśnieniem tętniczym, częstością występowania nadciśnienia i ryzykiem występowania chorób układu sercowo-naczyniowego. Picie dużych ilości alkoholu w krótkim czasie (binge drinking) może mieć bardzo silny wpływ presyjny. W badaniu PATHS (Prevention and Treatment of HYpertesnion Study) analizowano wpływ ograniczenia spożycia alkoholu na ciśnienie tętnicze krwi. W grupie interwencji stwierdzono nieznacznie niższe (1,2/0,7 mm Hg) wartości ciśnienia tętniczego niż w grupie kontrolnej po 6-miesięcznym okresie obserwacji. Metaanaliza* 56 badań epidemiologicznych wykorzystująca metodę randomizacji sugeruje, że ograniczenie spożycia alkoholu, nawet u osób pijących małe do umiarkowanych ilości alkoholu, może korzystnie wpływać na zdrowie sercowo-naczyniowe. Pijący mężczyźni z nadciśnieniem tętniczym powinni otrzymać zalecenie ograniczenia spożycia alkoholu do 14 jednostek tygodniowo. Natomiast kobiety - do 8 jednostek tygodniowo (1 jednostka odpowiada 125 ml wina lub 250 ml piwa). Zaleca się również wprowadzenie dni bez alkoholu i ograniczenie picia dużych ilości alkoholu w krótkim czasie.

Wytyczne ESC/EAS dotyczące postępowania w dyslipidemiach: jak dzięki leczeniu zaburzeń lipidowych obniżyć ryzyko sercowo‑naczyniowe (2019 r.) Grupa Robocza do spraw leczenia dyslipidemii Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) oraz Europejskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą (EAS)

Alkohol

Umiarkowane spożycie alkoholu (≤10 g/dzień [1 jednostka] dla mężczyzn i kobiet) jest dopusz­czalne w przypadku osób, które spożywają na­poje alkoholowe, pod warunkiem że stężenie trójglicerydów w osoczu nie jest zwiększone.

* - połączone wyniki wielu badań

Dr inż. Anna Waśkiewicz

Zakład Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia

Narodowy Instytut Kardiologii w WarszawiePijesz alkohol? Przemyśl sprawę…..

Alkohol jest substancją psychoaktywną
czyli taką, która wywiera bezpośredni wpływ na funkcjonowanie mózgu, czego
efektem są zmiany w myśleniu, spostrzeganiu, emocjach i funkcjonowaniu
społecznym. Mechanizm uzależniania się od alkoholu jest podobny jak od innych
substancji psychoaktywnych – krótkotrwałe uczucie przyjemności i odprężenia,
które pojawia się dość szybko po jego spożyciu. Pijący spożywają go więc coraz
częściej, aby dostać szybko to czego oczekują 
- uczucie odprężenia.

Czy alkohol szkodzi sercu?

W momencie picia alkohol może spowodować
tymczasowe zwiększenie częstości akcji serca i wzrost ciśnienia krwi.
Wieloletnie, przewlekłe używanie alkoholu może prowadzić do ciągłego wzrostu
częstości akcji serca, wysokiego ciśnienia krwi, osłabienia mięśnia sercowego i
nieregularnego bicia serca. Wszystko to może zwiększyć ryzyko zawału serca i
udaru spowodowanego alkoholem. Najbardziej niebezpieczne dla serca jest
upijanie się, tzn. wypijanie czterech lub więcej standardowych porcji alkoholu
w ciągu 2 godzin.

Standardowa porcja to 10-12 g czystego alkoholu. Właśnie tyle alkoholu zawiera:

150-180 ml szampana

100-120 ml czerwonego wina

280-330 ml piwa

60-80 ml likeru

30-40 ml wódki
Choroby serca spowodowane alkoholem

Choroba wieńcowa serca

Niewydolność serca

Migotanie przedsionków

Nadciśnienie tętnicze

Zawał serca

Udar mózgu
Czy pijesz za dużo?

Jeśli lubisz alkohol i zastanawiasz się
co to znaczy „nadużywać” odpowiedz sobie jaką rolę pełni alkohol w Twoim życiu.
Czy pijesz go aby się odprężyć po trudnym dniu? Nagrodzić za dobrze wykonane
zadanie? Czy pijesz aby zagłuszyć nieprzyjemnie uczucia: smutek, samotność,
wstyd? Czy potrzebujesz wypić aby „odnaleźć się” w towarzystwie, dobrze bawić?
Czy spożywasz tygodniowo 140-209 gramów alkoholu jeśli jesteś kobietą i 280-350
gramów alkoholu jeśli jesteś mężczyzną? Jeśli tak, można powiedzieć, że pijesz
ryzykownie. Być może nie doświadczasz jeszcze trwale negatywnych konsekwencji,
ale jeśli taki wzorzec picia będzie się utrwalał istnieje duże ryzyko rozwoju
uzależnienia.

Jeśli pijesz więcej niż wartości
wymienione powyżej mówi się, że pijesz w sposób szkodliwy.

W przypadku uzależnienia od alkoholu
mechanizmy obronne bardzo utrudniają dostrzeżenie  szkód zdrowotnych czy społecznych, dlatego
czasem trudno uświadomić sobie swoje uzależnienie. Warto w takich chwilach
pomyśleć czy kiedykolwiek ktoś zwrócił Ci uwagę, że pijesz za dużo? Czy jeśli
pijesz trudno Ci kontrolować ilość? Czy kiedykolwiek próbowałeś ograniczyć? Czy
alkohol jest dla Ciebie sposobem na „zapomnienie” o smutkach, stresie? Czy rośnie
Twoja tolerancja na alkohol – tzn. z czasem pijesz więcej aby doświadczyć tego
samego efektu? Jeżeli na przynajmniej jedno z pytań odpowiedziałeś „tak” warto
spróbować wprowadzić zmiany w piciu alkoholu, a najlepiej skontaktować się ze
specjalistą. 

Gdzie szukać pomocy?

W Polsce sieć pomocy osobom uzależnionym
jest bardzo dobrze rozwinięta. Możesz wybrać spośród tradycyjnych sposobów
takich jak spotkania grup AA, które odbywają się w większości miast w Polsce.
Możesz skorzystać z aplikacji, np. https://hh24.pl/,
możesz
poszukać ośrodka w którym uzyskasz pomoc terapeuty, informacje znajdziesz na
stronie www.parpa.pl

Jeśli chciałbyś wprowadzić zmiany
zacznij od prostych:

 1. Zapisz sobie zyski z niepicia alkoholu.
  Przeanalizuj dlaczego nie masz ochoty przestać pić. Porozmawiaj o tym ze
  specjalistą.
 2. Załóż sobie limity wypijanego
  dziennie/tygodniowo alkoholu. Postaraj się ich dotrzymać. Na kartce zapisuj
  każdą wypitą ilość. Po tygodniu porównaj założenia z realiami.
 3. Spróbuj zachować abstynencję przez co
  najmniej 2 tygodnie.
 4. Zamień alkohol wysokoprocentowy na
  niskoprocentowy.
Na koniec rozwiejmy mit – „czerwone wino
jest dobre dla serca”.

Większość z nas pewnie słyszała, że
czerwone wino służy sercu. Czy to prawda? Prawdą jest, że niewielka ilość i
tylko u zdrowych osób. Warto jednak pamiętać, że każda ilość alkoholu  zwiększa ryzyko rozwinięcia się nowotworu,
ponieważ alkohol jest substancją rakotwórczą. Zdecydowanie lepszym pomysłem na
dbanie o serce jest prawidłowa dieta, codzienna aktywność fizyczna oraz unikanie
narażenia na dym tytoniowy, w tym również biernego.

Jeśli zależy Ci na prawidłowej masie
ciała pamiętaj, że alkohol też ma kalorie. 500 ml piwa to ok 250 kalorii, 40 ml
wódki to 111 kalorii, kieliszek czerwonego wytrawnego wina to 68 kalorii..

Autor:

Magdalena Cedzyńska

Poradnia Pomocy Palącym
Centrum Onkologii w Warszawie


Skip to content