Materiały ZDJĘCIOWE

Zdjęcia z konferencji prasowej programu KORDIAN | Ogólnopolski program profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnic i chorób serca, która odbyła się w Polskiej Agencji Prasowej w dniu 22.01.2020.

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie jest liderem projektu „SERCU NA RATUNEK – PROGRAM KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim” (nr POWR.05.01.00-00-0024/18)*. Działania realizowane są we współpracy z partnerami: Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz partnerem społecznym – Fundacją My Pacjenci. Budżet projektu wynosi 7 595 721 zł.

W dniu 22.01.2020r. w Centrum Prasowym PAP w Warszawie odbyło się spotkanie prasowe inaugurujące realizację Programu KORDIAN w makroregionie centralnym (województwo mazowieckie i łódzkie). Z ramienia Ministerstwa Zdrowia w spotkaniu udział wzięła Pani Małgorzata Iwanicka – Michałowicz (Z-ca Dyrektora Departamentu Oceny Inwestycji). Narodowy Instytut Kardiologii reprezentował Dyrektor NIK prof. Tomasz Hryniewiecki, a także koordynator merytoryczny Projektu prof. Wojciech Drygas, z-ca koordynatora merytorycznego dr Anita Aranowska oraz koordynator Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej dr hab. Piotr Dobrowolski. W imieniu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wystąpili prof. Zbigniew Gaciong i dr Grzegorz Placha odpowiedzialni za badania genetyczne pacjentów w Projekcie, a z ramienia Fundacji My Pacjenci udział wzięła Pani Magdalena Kołodziej koordynator merytoryczny ds. potrzeb pacjentów.

Program KORDIAN spotkał się z dużym zainteresowaniem środowiska dziennikarskiego. W konferencji prasowej uczestniczyło ponad 20 dziennikarzy reprezentujących rozgłośnie radiowe, telewizyjne, media elektroniczne i drukowane.

Celem głównym Programu jest wzrost świadomości oraz stopnia wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego u osób w wieku aktywności zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji pacjentów obciążonych genetycznie hipercholesterolemią rodzinną (familial hypercholesterolemia –  FH). Program zakłada realizację, w latach 2019-2021, zakrojonych na szeroką skalę badań przesiewowych, działań edukacyjnych oraz identyfikację osób z wysokim ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym z hipercholesterolemią rodzinną.

Działania te obejmą 4000 kobiet i mężczyzn w wieku produkcyjnym z dwóch województw: mazowieckiego i łódzkiego. W ramach Programu zostanie przeprowadzona akcja informacyjno-edukacyjna zachęcająca pacjentów do udziału w Programie, warsztaty szkoleniowe dla profesjonalistów medycznych, kwalifikacja pacjentów w placówkach Podstawowej Opieki Zdrowotnej, edukacja pacjentów czyli tzw. „aktywna profilaktyka”, konsultacje kardiologiczne w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej w Narodowym Instytucie Kardiologii oraz badania genetyczne pacjentów i ich rodzin w celu wykrycia hipercholesterolemii rodzinnej.

Wszystkie opisane powyżej działania będą finansowane z budżetu Programu KORDIAN. Lista placówek POZ z którymi Narodowy Instytut Kardiologii podpisał umowy o współpracy dostępna jest na stronie www Programu www.sercunaratunek.pl –  https://sercunaratunek.pl/dla-pacjentow/lista-poz/

*Pełna nazwa programu polityki zdrowotnej: Ogólnopolski program profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację osób z podwyższonymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego (KORDIAN) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Skip to content