JEŚLI CHCESZ:

- podnieść swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szkoleniu prowadzonym przez ekspertów z Narodowego Instytutu Kardiologii

-otrzymać imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu

- poznać najnowsze rekomendacje towarzystw naukowych dotyczące diety oraz aktywności fizycznej

- ponadto dowiedzieć się więcej na temat chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym hipercholesterolemii rodzinnej

- dodatkowo nawiązać współpracę z jednostkami realizującymi Projekt w zakresie profesjonalnego poradnictwa zdrowotnego dla pacjentów zakwalifikowanych do Projektu (wykaz jednostek można znaleźć na stronie https://sercunaratunek.pl/dla-pacjentow/lista-poz/)

- dowiedzieć się więcej na temat projektu „Sercu na Ratunek – Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim”. Jest on realizowany w Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki w Zakresie Miażdżycy Tętnic i Chorób Serca poprzez Edukację Osób z Podwyższonymi Czynnikami Ryzyka Sercowo-Naczyniowego (KORDIAN).

I  JESTEŚ:

- lekarzem POZ/ medycyny pracy, pielęgniarką lub specjalistą udzielającym wsparcia w postaci poradnictwa w zakresie edukacji zdrowotnej, diety, aktywności fizycznej, psychologii*.

I jednocześnie jesteś:

- pracownikiem lub współpracownikiem placówki POZ realizującej Projekt. (tj. pracujesz na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło, kontrakt lub wystawiasz fakturę/rachunek w placówce POZ wyłonionej w ramach konkursu przez NIKard).

lub

- Pracownikiem lub współpracownikiem innej placówki POZ z województwa łódzkiego lub mazowieckiego (tj. pracujesz na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło, kontrakt, lub wystawiasz fakturę/rachunek placówce POZ). Ponadto zadeklarujesz chęć nawiązania współpracy w Projekcie oraz zgłosisz dane kontaktowe do bazy tworzonej na potrzeby jednostek POZ realizujących Projekt.

Lokalizacja, tryb i czas trwania: Szkolenie są jednodniowe, odbywają się w trybie on-line, w godzinach: 9:45 - 14:30

WEŹ UDZIAŁ W SZKOLENIU ON-LINE!

Dostępne terminy szkoleń on-line 2021 r:

nowe terminy wkrótce

Szkolenie przeznaczonej jest dla profesjonalistów medycznych z placówek podstawowej opieki zdrowotnej w makroregioniecentralnym (woj. Mazowieckie i łódzkie).

Jest organizowane w ramach Projektu „Sercu na Ratunek – Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

* UWAGA! specjaliści udzielający wsparcia w postaci poradnictwa to m.in. lekarze, pielęgniarki, dietetycy i specjaliści do spraw żywienia, specjaliści promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, absolwenci zdrowia publicznego. fizjoterapeuci, psycholodzy, absolwenci technologii żywności i żywienia człowieka itp. - zgodnie z Polską Klasyfikacją Zawodów i Specjalności.


Skip to content