Strona startowa – nowa

Aktualności

Program KORDIAN w liczbach

40

uczestniczących POZ

4000

pacjentów

28800

godzin ``aktywnej edukacji``

200

badań genetycznych

Założenia Programu KORDIAN:

Program profilaktyczny KORDIAN ma charakter prewencyjno-edukacyjny. Jego głównymi założeniami są:

AKTYWNA PROFILAKTYKA

Ukierunkowana przede wszystkim na profesjonalne poradnictwo realizowane w formie bonów. Co więcej w ramach bonu pacjentowi będzie przysługiwało 360 minut profesjonalnego poradnictwa w zakresie diety, a także edukacji zdrowotnej oraz aktywności fizycznej.

BADANIA GENETYCZNE

Przede wszystkim ważne jest przeprowadzenie badania genetycznego (techniką NGS i/lub sekwencjowanie techniką Sengera) u pacjentów kwalifikujących się do ww. badań.

EDUKACJA KADRY MEDYCZNEJ

Szkolenia zarówno dla kadry medycznej, jak i personelu świadczącego porady w zakresie diety, edukacji zdrowotnej i aktywności fizycznej. Po pierwsze będzie oferowane przeszkolenie z zakresu założeń i wdrażania programu. Po drugie, zapewniona będzie również edukacja w zakresie diagnostyki i wczesnego wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym w zakresie niewydolności krążenia, jak również strategii postępowania z poszczególnymi czynnikami ryzyka, podobnie, odpowiedniej, skutecznej komunikacji z chorym z elementami zwiększania motywacji do podjęcia skutecznej profilaktyki.

IDENTYFIKACJA PACJENTÓW WYSOKIEGO RYZYKA

Po pierwsze, identyfikacja osób z wysokim i bardzo wysokim ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym przedwczesnego rozwoju miażdżycy (pacjenci obciążeni hipercholesterolemią rodzinną – familial hypercholesterolemia – FH).

EDUKACJA PROZDROWOTNA

Program KORDIAN ma na celu podniesienie świadomości grupy docelowej pacjentów w kierunku zarówno wczesnego rozpoznawania, jak i ograniczania czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.

AKCJA INFORMACYJNA

Kampania informacyjna programu skierowana m.in. do lekarzy i pielęgniarek POZ, medycyny pracy, organizacji pozarządowych zajmujących się aspektami ochrony zdrowia, aptek, ponadto do innych instytucji i osób, które będą mogły poinformować pacjentów o korzyściach z udziału w programie. Akcja informacyjna będzie także skierowana bezpośrednio do pacjentów.

Adresaci Programu KORDIAN

Program skierowany jest do dwóch głównych grup:

PERSONEL MEDYCZNY

Lekarze POZ, pielęgniarki, lekarze medycyny pracy, personel udzielający wsparcia w postaci poradnictwa w zakresie diety, edukacji zdrowotnej oraz aktywności fizycznej

PACJENCI

Pacjenci w wieku aktywności zawodowej, nie leczący się w ciągu ostatnich 5 lat na chorobę układu sercowo-naczyniowego (również u innego świadczeniodawcy), jak również nie korzystające z obecnie realizowanego Programu ChUK

Informacje o projekcie

Przeczytaj informacje o projekcie

Materiały szkoleniowe dla POZ

Zapoznaj się z materiałami szkoleniowymi dla POZ.

Ścieżka pacjenta

Poznaj ścieżkę pacjenta w projekcie.

Lista POZ uczestniczących w projekcie

Poznaj listę POZ uczestniczących w projekcie.

Skip to content