Program Kordian

Uwaga!

Kolejne szkolenie ON-LINE dla kadry medycznej w Projekcie Kordian już 11 grudnia 2021r. !!!

Zarejestruj się …

Zapraszamy:

  • lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzy medycyny pracy,
  • pielęgniarki,
  • personel wspierającego, czyli osoby, które będą świadczyć profesjonalne poradnictwo w ramach aktywnej profilaktyki jak np. dietetycy, fizjoterapeuci, psychologowie i inni

którzy pracują lub współpracują z placówkami POZ z województwa łódzkiego lub mazowieckiego.

Zapraszamy osoby, które dotychczas nie uczestniczyły w szkoleniach realizowanych w ramach Projektu „Sercu na Ratunek. Program KORDIAN 2020″.

Tematyka szkolenia:

  • założenia oraz sposób realizacji Projektu „Sercu na Ratunek. Program KORDIAN 2020”,
  • hipercholesterolemia rodzinna i inne zaburzenia lipidowe,
  • diagnostyka i postępowanie w wybranych chorobach serca i naczyń,
  • profilaktyka chorób serca i naczyń oraz metabolicznych,
  • zdrowy styl życia: aktywność fizyczna, zasady właściwego odżywiania się (najnowsze rekomendacje towarzystw naukowych),
  • komunikacja z pacjentem i budowanie motywacji pacjenta (dla chętnych).

Wszyscy uczestnicy, którzy pomyślnie zakończą szkolenie uzyskają certyfikaty oraz punkty edukacyjne.

Więcej informacji i rejestracja…


Program KORDIAN w liczbach:

40

uczestniczących POZ

4000

pacjentów

28800

godzin ``aktywnej edukacji``

200

badań genetycznych

Założenia Programu KORDIAN:

Program profilaktyczny KORDIAN ma charakter prewencyjno-edukacyjny.
Jego głównymi założeniami są:

Aktywna profilaktyka

Ukierunkowana przede wszystkim na profesjonalne poradnictwo realizowane w formie bonów. Co więcej w ramach bonu pacjentowi będzie przysługiwało 360 minut profesjonalnego poradnictwa w zakresie diety, a także edukacji zdrowotnej oraz aktywności fizycznej.

Identyfikacja pacjentów wysokiego ryzyka

Po pierwsze, identyfikacja osób z wysokim i bardzo wysokim ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym przedwczesnego rozwoju miażdżycy (pacjenci obciążeni hipercholesterolemią rodzinną – familial hypercholesterolemia – FH).

Badania genetyczne

Przede wszystkim ważne jest przeprowadzenie badania genetycznego (techniką NGS i/lub sekwencjowanie techniką Sengera) u pacjentów kwalifikujących się do ww. badań.

Edukacja prozdrowotna

Program KORDIAN ma na celu podniesienie świadomości grupy docelowej pacjentów w kierunku zarówno wczesnego rozpoznawania, jak i ograniczania czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.

Edukacja kadry medycznej

Szkolenia zarówno dla kadry medycznej, jak i personelu świadczącego porady w zakresie diety, edukacji zdrowotnej i aktywności fizycznej. Po pierwsze będzie oferowane przeszkolenie z zakresu założeń i wdrażania programu. Po drugie, zapewniona będzie również edukacja w zakresie diagnostyki i wczesnego wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym w zakresie niewydolności krążenia, jak również strategii postępowania z poszczególnymi czynnikami ryzyka, podobnie, odpowiedniej, skutecznej komunikacji z chorym z elementami zwiększania motywacji do podjęcia skutecznej profilaktyki.

Akcja informacyjna

Kampania informacyjna programu skierowana m.in. do lekarzy i pielęgniarek POZ, medycyny pracy, organizacji pozarządowych zajmujących się aspektami ochrony zdrowia, aptek, ponadto do innych instytucji i osób, które będą mogły poinformować pacjentów o korzyściach z udziału w programie. Akcja informacyjna będzie także skierowana bezpośrednio do pacjentów.

Adresaci Programu KORDIAN

Program skierowany jest do dwóch głównych grup:

PERSONEL MEDYCZNY

Lekarze POZ, pielęgniarki, lekarze medycyny pracy, personel udzielający wsparcia w postaci poradnictwa w zakresie diety, edukacji zdrowotnej oraz aktywności fizycznej

PACJENCI

Pacjenci w wieku aktywności zawodowej, nie leczący się w ciągu ostatnich 5 lat na chorobę układu sercowo-naczyniowego (również u innego świadczeniodawcy), jak również nie korzystające z obecnie realizowanego Programu ChUK

Informacje o projekcie

Przyczytaj Informacje o projekcie

Materiały szkoleniowe dla POZ

Zapoznaj się z materiałami szkoleniowymi dla POZ.

Ścieżka pacjenta

Poznaj ścieżkę pacjenta w projekcie.

Lista POZ uczestniczących w projekcie

Poznaj listę POZ uczestniczących w projekcie

Skip to content