Dla pacjentów

Dla pacjentów

W placówkach POZ zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego i łódzkiego, które podpisały umowy z Narodowym Instytutem Kardiologii. Odbędą się wizyty lekarskie dla pacjentów kwalifikujące do udziału w Programie.

Podczas wizyt lekarz POZ/medycyny pracy m.in. na podstawie wywiadu, badania fizykalnego, pomiaru ciśnienia tętniczego, wagi, wzrostu, wyników badań biochemicznych (lipidogramu, stężenia glukozy we krwi, wartości GFR), badania EKG, formularza PolSCORE, DLCNS podejmie decyzję o kwalifikacji pacjenta do dalszej części Programu.

Zakwalifikowani pacjenci będą objęci interwencją edukacyjną, czyli tzw. aktywną profilaktyką. Jest to nowatorskie rozwiązanie wspierające i motywujące pacjentów do zmiany trybu życia na prozdrowotny.

Pacjentom oferowany będzie indywidualny bon edukacyjny, w ramach którego będzie przysługiwało im 360 minut profesjonalnego poradnictwa w zakresie diety, edukacji zdrowotnej oraz aktywności fizycznej.

Będą oni mogli uczestniczyć zarówno w poradach grupowych (warsztatach) jak i korzystać z porad indywidualnych w zależności od własnych preferencji i potrzeb. 

Edukacja będzie prowadzona przez uprzednio przeszkolone osoby świadczące profesjonalne poradnictwo tj. pielęgniarki, dietetyków, fizjoterapeutów, przedstawicieli innych nielekarskich profesji medycznych oraz specjalistów z Narodowego Instytutu Kardiologii.

Pacjenci wysokiego ryzyka, a w szczególności z wysokim poziomem LDL–cholesterolu (>190mg/dl) zostaną skierowani do poradni kardiologicznej w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie gdzie zostanie przeprowadzony dalszy screening w celu rozpoznania hipercholesterolemii rodzinnej, ewentualnie zostanie wdrożone leczenie farmakologiczne oraz wykonane będą pogłębione badania biochemiczne, obrazowe, a także badanie genetyczne techniką NGS (w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym).

U krewnych pacjentów u których potwierdzono hipercholesterolemię rodzinną  również wykonywana będzie diagnostyka genetyczna. Na zakończenie pacjenci odbędą wizytę końcową u lekarza POZ/medycyny pracy, podczas której zostaną podsumowane działania w Programie oraz otrzymają komplet broszur edukacyjnych.

Skip to content