Ścieżka pacjenta

Ścieżka Pacjenta w programie KORDIAN

Ścieżka pacjenta

W placówkach POZ zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego i łódzkiego, które podpisały umowy z Narodowym Instytutem Kardiologii odbędą się wizyty lekarskie kwalifikujące pacjentów do udziału w Programie.

Podczas wizyt lekarz POZ/medycyny pracy podejmie decyzję o kwalifikacji pacjenta do dalszej części Programu. Zrobi to na podstawie m.in. wywiadu, badania fizykalnego, pomiaru ciśnienia tętniczego, wagi, wzrostu, wyników badań biochemicznych (lipidogramu, stężenia glukozy we krwi, wartości GFR), badania EKG, formularza PolSCORE, DLCNS.

Zakwalifikowani pacjenci będą objęci interwencją edukacyjną, czyli tzw. aktywną profilaktyką. Jest to nowatorskie rozwiązanie wspierające i motywujące pacjentów do zmiany trybu życia na prozdrowotny.

Pacjentom oferowany będzie indywidualny bon edukacyjny, w ramach którego będzie przysługiwało im 360 minut profesjonalnego poradnictwa w zakresie diety, edukacji zdrowotnej oraz aktywności fizycznej.

Będą oni mogli uczestniczyć zarówno w poradach grupowych (warsztatach) jak i korzystać z porad indywidualnych w zależności od własnych preferencji i potrzeb.

Edukacja będzie prowadzona przez uprzednio przeszkolone osoby świadczące profesjonalne poradnictwo, do których należą pielęgniarki, dietetyków, fizjoterapeutów, przedstawicieli innych nielekarskich profesji medycznych oraz specjalistów z Narodowego Instytutu Kardiologii.

Pacjenci wysokiego ryzyka, a w szczególności z wysokim poziomem LDL–cholesterolu (>190mg/dl) zostaną skierowani do poradni kardiologicznej w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie. Zostanie przeprowadzony dalszy screening w celu rozpoznania hipercholesterolemii rodzinnej. Ewentualnie zostanie wdrożone leczenie farmakologiczne oraz wykonane będą pogłębione badania biochemiczne, obrazowe, a także badanie genetyczne techniką NGS (w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym).

U krewnych pacjentów u których potwierdzono hipercholesterolemię rodzinną  również wykonywana będzie diagnostyka genetyczna. Na zakończenie pacjenci odbędą wizytę końcową u lekarza POZ/medycyny pracy, podczas której zostaną podsumowane działania w Programie oraz otrzymają komplet broszur edukacyjnych.

Skip to content