dr Anita Aranowska

z-ca koordynatora merytorycznego Projektu “Sercu na ratunek – program Kordian” w województwie łódzkim i mazowieckim

Narodowy Instytut Kardiologii
Stefana kardynała Wyszyńskiego
Państwowy Instytut Badawczy

Skip to content