O projekcie

O projekcie

Projekt Sercu Na Ratunek – Program KORDIAN 2020

Program KORDIAN 2020 Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim prowadzony jest przez Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy współpracy z partnerami: Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i Fundacją My Pacjenci.

Projekt nr POWR.05.01.00-00-0024/18 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie nr 5.1 Programy profilaktyczne.

2019-2023

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

7 595 721,00 zł

BUDŻET PROJEKTU

Cel Projektu

Celem głównym Projektu jest wzrost świadomości oraz zwiększenie wykrywalności chorób układu sercowo-naczyniowego u osób w wieku aktywności zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji pacjentów obciążonych genetycznie hipercholesterolemią rodzinną (familial hypercholesterolemia – FH) na terenie województwa mazowieckiego i łódzkiego.

W ramach projektu realizowane będą badania przesiewowe i edukacyjne oraz identyfikujące osoby z wysokim ryzykiem chorób układu krążenia (ChUK), w tym z hipercholesterolemią rodzinną. Działania te obejmą 4000 kobiet i mężczyzn w wieku produkcyjnym z dwóch województw: mazowieckiego i łódzkiego. W ramach Programu planowana jest współpraca z personelem POZ, ekspertami z wielu dziedzin medycyny oraz specjalistami w zakresie komunikacji społecznej, edukacji, informatyki. W wyniku kaskadowego przesiewu wyłoniona zostanie grupa osób wysokiego ryzyka oraz osoby z hipercholesterolemią rodzinną.

Program KORDIAN ma charakter prewencyjno-edukacyjny

Akcja informacyjna programu skierowana m.in. do lekarzy i pielęgniarek POZ, medycyny pracy, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji i osób, które będą mogły poinformować pacjentów o korzyściach udziału w programie.

Identyfikacja pacjentów wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego w tym przedwczesnego rozwoju miażdżycy, a w dalszym etapie programu pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną.

Edukacja kadry medycznej i personelu świadczącego porady w zakresie diety, edukacji zdrowotnej i aktywności fizycznej, edukacja w zakresie diagnostyki i wczesnego wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego, skutecznej komunikacji z chorym z elementami zwiększenia motywacji do skutecznej profilaktyki.

Aktywna profilaktyka ukierunkowana na profesjonalne poradnictwo w zakresie diety, edukacji zdrowotnej oraz aktywności fizycznej.

Harmonogram

[svtimeline][svt-event title=”IX 2019 – IV 2020″ date=”16/09/2019″ class=”svt-cd-red” ]- Rekrutacja placówek POZ
– Edukacja kadry medycznej
[/svt-event][svt-event title=”XI 2019 – IX 2021″ date=”16/11/2019″ class=”svt-cd-red” ]- Nabór i kwalifikacja pacjentów do programu w POZ
–  Edukacja pacjentów tzw. aktywna profilaktyka
–  Wizyty w poradni kardiologicznej pacjentów bardzo wysokiego ryzyka
–  Badania biochemiczne, obrazowe i genetyczne pacjentów z podejrzeniem hipercholesterolemii rodzinnej
– Wizyty w poradni kardiologicznej krewnych pacjentów u których potwierdzono hipercholesterolemię rodzinną
– Badania biochemiczne, obrazowe i genetyczne krewnych pacjentów u których potwierdzono hipercholesterolemię rodzinną
– Wizyty końcowe pacjentów w POZ z podsumowaniem i zaleceniami[/svt-event]
[/svtimeline]

Zasięg terytorialny projektu

Projekt Sercu Na Ratunek – Program KORDIAN 2020 – Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej realizowany jest w województwie łódzkim oraz mazowieckim

Partnerzy projektu

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy jest wiodącą w kraju i zagranicą placówką kliniczno-naukową zajmującą się leczeniem i rehabilitacją osób z chorobami układu krążenia. Od wielu lat plasuje się w ścisłej czołówce najlepszych tego typu placówek w Polsce. Przyczynia się do tego bardzo wysoka jakość oraz dostępność do wysokospecjalistycznych procedur medycznych. Istotną rolą Narodowego Instytutu Kardiologii jest prowadzenie działalności w zakresie epidemiologii, profilaktyki chorób układu krążenia i promocji zdrowia. Narodowy Instytut Kardiologii zrealizował wiele projektów badawczych i edukacyjnych finansowanych przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Światową Organizację Zdrowia, Bank Światowy i Unię Europejską. Do najważniejszych z zakresu epidemiologii i promocji zdrowia należały: Wieloośrodkowe Badanie Stanu Zdrowia Ludności WOBASZ oraz WOBASZ II, POLKARD Media „Pamiętaj o Sercu” oraz programy World Health Organization MONICA Project i European Health Examination Survey (EHES).

Warszawski Uniwersytet Medyczny jest nowoczesnym ośrodkiem akademickim z ponad dwustuletnią historią. Swoją niekwestionowaną pozycję lidera na mapie edukacyjnej Polski zawdzięcza z jednej strony wierności najlepszym tradycjom uniwersyteckim, z drugiej zaś dynamicznemu rozwojowi.

Fundacja MY Pacjenci jest pacjenckim think tankiem działającym w ochronie zdrowia, który specjalizuje się w badaniu i analizowaniu potrzeb pacjentów i obywateli i dostarczaniu decydentom konstruktywnych propozycji rozwiązań systemowych, wychodzących naprzeciw tym potrzebom. Fundacja prowadzi działalność naukową, badawczą, doradczą i szkoleniową dla pacjentów i ich organizacji a także wspierającą partycypację pacjentów w podejmowaniu decyzji w ochronie zdrowia.

Skip to content